Pozwolenie na pracę tymczasową

Pozwolenie na pracę tymczasową

© Maria Krajewska www.krajewska.com

W kwietniu i maju 2009 roku rząd kanadyjski zaostrzył wymagania, którym sprostać muszą zarówno pracodawcy ubiegający się o pozwolenie na zatrudnienie tymczasowych pracowników zagranicznych, jak i sami potencjalni pracownicy. Zmiana kryteriów ma służyć zapewnieniu zatrudnienia bezrobotnym pracownikom kanadyjskim, których liczba w ostatnim czasie kryzysu gospodarczego znacznie wzrosła. Innymi słowy, nowe przepisy wymagają od pracodawców rzetelności i wytrwałości w staraniach o pozyskanie pracowników.

Rzetelność ta ma się objawiać przeprowadzeniem odpowiednich działań przy zamieszczaniu ogłoszeń na stanowiska, na które w danej chwili jest zapotrzebowanie. Większość profesji podlega tym samym wymogom ogłoszeniowym. Po pierwsze, ogłoszenie musi być zamieszczone na rządowym portalu Job Bank i pozostać tam przez minimum 14 dni na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem aplikacji. Po drugie, w zależności od zawodów, na które jest zapotrzebowanie, powinno pojawić się także w gazetach, periodykach zawodowych, pismach etnicznych, darmowych gazetach, znanych portalach internetowych. Ogłoszenie musi zawierać takie informacje jak: imię i nazwisko pracodawcy, adres firmy, wysokość wynagrodzenia.

Na ogłoszeniach w prasie pracodawca nie może jednak poprzestawać. Urząd Pracy proponuje wykorzystanie następujących opcji w celu „zidentyfikowania” i zatrudnienia odpowiedniego pracownika lokalnego: konsultacje ze związkami zawodowymi i/lub profesjonalnymi stowarzyszeniami, przeprowadzenie kampanii rekrutacyjnej w społecznościch, których mieszkańcy, starając się o zatrudnienie napotykają na trudności (np. Indiańskich).

Kolejnym krokiem, jaki należy podjąć, jest przygotowanie dla Urzędu Pracy raportu, w którym trzeba wyszczególnić działania (ogłoszenia, rozmowy kwalifikacyjne), jakie kandydat na pracodawcę podjął, aby pozyskać odpowiedniego pracownika. Dodatkowo raport musi zawierać uzasadnienie podjętych decyzji (przyjęcie bądź odrzucenie kandydata).

Firma ubiegająca się o Labour Market Opnion musi także przedstawić stosowną dokumentację, potwierdzającą prowadzenie działalności gospodarczej (dochody, ilość pracowników zatrudnionych na pełen etat).

Jeśli pracodawca spełni ww. wymogi proceduralne i dowiedzie, iż pomimo starań nie znalazł odpowiedniego pracownika, uzyska pozytywną decyzję z Urzędu Pracy. Przy czym warto wziąć pod uwagę również pewne dodatkowe kryteria, którymi kieruje się Urząd Pracy przy wydawaniu pozwoleń.

Oto one: autentyczność oferty, warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające obowiązującym w Kanadzie standardom, korzyści dla miejscowych płynące z zatrudnienia osoby z zagranicy. Ostatnie kryterium może sprawić pracodawcy szczególną trudność, gdyż nie jest łatwo udowodnienić, iż przyjęcie do pracy imigranta stworzy dodatkowe miejsca pracy dla Kanadyjczyków.

Droga do zatrudnienia pracownika nie kończy się jednak z chwilą wydania pozwolenia. Wiele zależy od osoby ubiegającej się o pracę. Musi ona udowodnić, że ma odpowiednie kwalifikacje, by objąć dane stanowisko.

Podsumowując: Droga do uzyskania pozwolenia na zatrudnienie pracownika z zagranicy nie jest łatwa. Nie należy się jednak zniechęcać, trzeba po prostu podjąć starania i podporządkować się określonym wymogom. Optymizmem napawają statystyki, które pokazują, iż w ubiegłym roku liczba wydanych pozwoleń wzrosła.